Politica de confidenţialitate

Mega Windoor SRL este conştientă de importanţa protecţiei datelor Dvs. personale.

Societatea noastră urmăreşte conformarea tuturor prevederilor legale în vigoare cu privire la protecţia datelor cu caracter personal, astfel respectăm prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Din acest motiv prin prezenta Politică de confidenţialitate ne străduim să vă explicăm cât mai clar modul în care societatea noastră vă colectează, stochează, prelucrează, transmite, transferă informaţiile privind datele Dvs. cu caracter personal.

De asemenea, este important să verificaţi frecvent actualizările Politicii de confidenţialitate. Dacă actualizăm Politica de confidenţialitate, vă vom informa cu privire la schimbările pe care le considerăm esenţiale, trimiţându-vă un e-mail, atunci când este cazul. Cea mai recentă versiune a Politicii de confidenţialitate va fi întotdeauna disponibilă aici. Puteţi verifica „data intrării în vigoare” postată în partea superioară pentru a afla când a avut loc ultima actualizare a Politicii de confidenţialitate.

Vă rugăm, să citiţi Politica de confidenţialitate cu atenţie, pentru a fi informat despre prelucrările datelor Dvs. cu caracter personal şi drepturile Dvs. în legătură cu acestea.

Cine suntem?

Societatea noastră, în calitate de operator de date cu caracter personal poate fi identificată prin următoarele: Mega Windoor SRL. este persoană juridică de drept român, cu sediul social în com. Pauleni Ciuc, jud. Harghita, înmatriculată la Registrul Comerţului cu nr. J19/54/2010, având cod de înregistrare fiscală RO 26547924.

În cazul în care aveţi orice întrebări, nelămuriri în legătură cu Politica noastră de confidenţialitate vă invităm să ne scrieţi la adresa de e-mail info@love-fashion.ro, unde vă stăm la dispoziţie şi vă răspundem cu plăcere.

Ce înseamnă date cu caracter personal?

Potrivit definiţiei Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

"date cu caracter personal" înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Ce date cu caracter personal prelucrăm, cu ce scop şi pe baza cărui temei legal?

Sunt unele informaţii pe care le colectăm în mod direct de la Dvs., şi altele pe care le primim de la terţe părţi şi / sau partenerii noştri în cazul în care comandaţi Produse şi / sau Servicii pri aceştia de la noi.

În cazul în care sunteţi Utilizator al paginii noastre de internet, şi doriţi să beneficiaţi de informările noastre continue – newsletter – în legătură cu activitatea noastră, vă solicităm să ne furnizaţi p adresă de e-mail validă şi numele, prenumele Dvs. pentru identificare şi pentru detectarea şi prevenirea fraudelor.

În cazul în care sunteţi Utilizator al paginii noastre de internet, şi doriţi să beneficiaţi de informările noastre legate de promoţii, discount-uri, campanii publicitare, informaţii de tip marketing direct, publicitate şi reclamă, vă solicităm să ne furnizaţi p adresă de e-mail validă şi numele, prenumele Dvs. pentru identificare şi pentru detectarea şi prevenirea fraudelor.

În cazul în care doriţi să comandaţi oricare din Produsele şi sau Serviciile noastre, vă solicităm să ne furnizaţi următoarele informaţii valide, corecte pentru a putea procesa Comanda, a putea livra produsele şi în viitor Dvs. ca să vă puteţi valorifica drepturile de garanţie legate de Produs, la care este necesară identificarea Cumpărătorului şi implicit al titularului garanţiei: nume, prenume, adresa de e-mail, adresa de facturare, adresa de livrare, informaţii suplimentare indicate de Dvs., dacă le consideraţi necesare.

Adresa de e-mail validă vă este solicitată pentru că prin acest mod de comunicare dorim să ţinem legătura cu Dvs. cu privire la confirmarea, procesarea Comenzii, precum şi comunicarea facturii emisă de către societatea noastră.

Vă solicităm numărul de telefon, pentru a putea lua legătura cu Dvs, a verifica datele de livrare pentru a preveni erorile la livrare şi a vă putea transmite prin SMS codul AWB al Produsului Comandat. Deasemenea există posibilitatea ca asistentul nostru comerciant să vă recomande prin telefon şi alte Produse care sunt în legătură cu Comanda Dvs.

În cazul în care Dvs. ne contactaţi prin telefon pentru a comanda Produse, la fel vom solicita datele menţionate mai sus pentru procesarea comenzii în modul descris mai sus, precum şi în Termeni şi Condiţii ale paginii noastre de internet.

Datele Dvs. de facturare şi livrare vor fi prelucate cu scopul de a ne îndeplini obligaţiile şi legale şi contractuale legate de facturare şi livrarea produselor, precum şi pentru detectarea şi prevenirea fraudelor.

În cazul în care Dvs. doriţi să vă exercitaţi dreptul cu privire la returnarea Produsului, pentru a ne putea îndeplini obligaţia legală şi a preveni orice fel de abuzuri şi fraude o să vă solicităm datele de identificar precum numele şi prenumele, datele de identificare ale comenzii precum nr. factură, data livrării produdusului, motiv de retur şi alte observaţii din partea Dvs, iar pentru a putea ţine legătura cu Dvs. până la rezolvarea procesului de retur vă solicităm să ne furnizaţi o adresă de e-mail validă şi un număr de telefon corect.

Datele pe care le colectam prin intermediul call – centerul nostru sau atunci când ne contactaţi:

Datele pe care ne transmiteţi când solicitaţi asistenţă pentru clienţi, conversaţiile prin telefon sau sesiunile de chat (Facebook Messenger sau Whatsapp) cu reprezentanţii noştri pot fi monitorizate şi înregistrate.

Istoricul conversaţiilor este necesară pentru serviciul clienţi şi suport pentru a îndeplini Contractul încheiat şi pentru a oferi o experineţă plăcută în interecţiunea cu departamentul nostru de serviciu clienţi.Deasemenea angajaţii noştri, în momentul în care ne contactaţi pot acea o imagine de ansamblu asupra comenzilor Dvs., şi pe baza acestor vă pot oferi servicii personalizate.

De la partenerii noştri, de exemplu platforma webshop emag.ro, obţinem următoarele date cu caracter personal, pentru a vă putea procesa şi livra Comanda: numele şi prenumele, adresa de livrare si adresa de facturare, număr de telefon.

Mai utilizăm datele cu caracter personal furnizate de către Dvs. pentru:

publicitate, cum ar fi furnizarea de reclame personalizate, şi trimiterea unor comunicări promoţionale cu consimţământul dvs. separat, atunci când este necesar;
pentru a desfăşura extrageri gratuite de premii, competiţii cu premii sau promoţii, în limitele permise de lege cu consimţământul dvs. separat;
pentru a solicita opiniile dvs. referitoare la produsele şi serviciile noastre şi a realiza sondajele în rândul clienţilor având comsimţământul dvs. separat, dacă este necesar;
Datele pe care Dvs. ni le furnizaţi involuntar:

Adresa IP – Atunci când vizitaţi pagina noastră de internet, adresa IP este înregistrată. Însă noi NU folosim adresa DVs. de IP pentru a vă identifica sau pentru a fi folosită în alte scopuri.

Sistemul de operare, browserul, activitatea de navigare şi alte informaţii despre modul în care aţi interacţionat cu pagina noastră de internet. Putem colecta aceste informaţii prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare.

 

Nu sunteţi obligat să ne furnizaţi datele Dvs. cu caracter personal, însă având în vedere scopurile de prelucrare de mai sus, s-ar putea să nu putem îndeplini unele solicitări ale Dvs. fără furnizarea acestor date, şi astfel să nu puteţi beneficia de unele servicii ale paginii noastre de internet sau experienţa Dvs. pe pagina noastră de internet să fie diferită. În orice caz, Vânzătorul vă respecta decizia Dvs. cu privire la furnizarea datelor cu caracter personal.

Temeiul juridic de a prelucra datele personale include prelucrări care sunt necesare pentru îndeplinirea obligaţiilor contractuale (cum ar fi identificarea şi autentificarea pentru utilizarea unei Serviciu), care sunt necesare pentru îndeplinirea unor obligaţii legale (cum ar fi facturarea şi obligaţiile legale de contabilitate etc. aferente), care sunt necesare pentru îndeplinirea interesului nostru legitim (de ex. desfăşurarea relaţiei între Vânzător şi clienţi), şi care se bazează pe consimţământul utilizatorilor paginii de internet şi / sau al clienţilor Mega Windoor SRL (cum ar fi trimiterea de e-mailuri tip direct marketing, informaţii despre promoţii etc.)

Perioada de retenţie a datelor cu caracter personal

Mega Windoor SRL vă reţine datele cu caracter personal până la îndeplinirea scopului pentru care au fost furizate, dar nu mai mult timp decât cinci ani de la ultima vizită pe pagina noastră de internet, sau ultimul contact cu Dvs.

În cazul datelor cu caracter personal pe care le stocăm şi prelucrăm pentru îndeplinirea unor cerinţe legale, cum ar fi datele necesare facturării, acestea vor fi stocate pentru o perioadă de 10 ani de la emiterea facturii conform prevederilor legislaţiei române în vigoare. 


Utilizarea de pluginuri

Serviciile noastre pot utiliza pluginuri pentru reţelele de socializare („Pluginuri”).

Atunci când utilizaţi un Serviciu care conţine Pluginuri, informaţiile pot fi transferate direct de pe dispozitivul dvs. către operatorul reţelei de socializare. Noi nu avem nicio influenţă asupra datelor colectate de Plugin. Dacă sunteţi conectat la o reţea de socializare, modul în care utilizaţi Serviciul nostru poate apărea în contul dvs. din reţeaua de socializare. Dacă interacţionaţi cu Pluginurile, de exemplu, făcând clic pe „Îmi place”, „Urmăreşti” sau „Distribuie” ori dacă introduceţi un comentariu, aceste informaţii vor apărea automat în profilul dvs. de pe reţeaua de socializare.

Chiar dacă nu sunteţi conectat la un cont pe o reţea de socializare, este posibil ca Pluginul să transmită adresa dvs. IP către operatorii reţelei de socializare. Aveţi în vedere acest lucru atunci când utilizaţi Serviciile noastre.

Pentru mai multe informaţii despre operatorii reţelelor de socializare pentru Pluginurile utilizate în cadrul Serviciilor noastre consultaţi informaţiile de mai jos:

Asigurarea siguranţei şi a confidenţialităţii informaţiilor Dvs.

Societatea noastră depune toate eforturile pentru a vă prelucra datele cu caracter personale respectând confidenţialitatea acestora, şi a trata toate informaţiile obţinute de la Dvs. în condiţii de siguranţă. Astfel, societatea noastră a luat toate măsurile corespunzătoare, tehnice, fizice şi organizatorice pentru a asigura stocarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal şi in condiţii de siguranţă, şi pentru a ne conforma prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totuşi, trebuie să aveţi în vedere, ca deşi luăm toate măsurile rezonabile pentru a vă proteja informaţiile, nicio pagină de internet, nicio transmisiune pe internet, niciun computer şi nicio conexiune wireless nu sunt niciodată complet sigure. Astfel, Dvs. accesaţi pagina noastră de internet, utilizaţi serviciile noastre şi ne furnizaţi datele Dvs. cu caracter personal pe propria responsabilitate,

Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal prelucrate de către societatea noastră vor fi transferate către entităţi doar în interiorul Uniunii Europene.

Drepturile Dvs. în legătură cu datele cu caracter personal

Dvs. beneficiaţi, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, de următoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat (art. 12-13): - aveţi dreptul de a fi informat referitor la detaliile informaţiilor Dvs. pe care le colectăm şi prelucrăm, inclusiv cu privire la categoriile de date colectate, scop, destinatari, transfer.

Dreptul de a rectifica datele ( art.16): - aveţi dreptul să ne solicitaţi rectificarea oricăror informaţii care sunt inexacte sau eronate

Portabilitatea datelor (art. 20): aveţi dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum şi de a solicita portarea datelor Dvs. între operatori de date cu caracter personal

Dreptul de acces la date (art.15): aveţi dreptul să solicitaţi acces la datele Dvs. pe care le colectează şi prelucrează societatea noastră

Dreptul de restricţionare a prelucrărilor (art.18): aveţi dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării a anumitor date, în măsura în care

 Dvs. contestaţi exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar Dvs. solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau
Dvs. v-aţi opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
Dreptul de a fi uitat (art.17): puteţi beneficia fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:

acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
în cazul în care este retras consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze;
în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
în cazul în care datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale;
datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate la art. 8 alin. (1) al Regulamentului DGPR 

Dreptul de a face opoziţie (art.21): beneficiaţi de dreptul a face obiecţii sau de a se opune anumitor tipuri de prelucrări, inclusiv, dreptul de a se opune prelucrărilor în orice moment, fără nicio altă jusitifcare prelucrărilor de date cu caracter personal având ca scop marketing direct, publicitate şi reclamă

Dreptul de a se opune la profilări (art. 21) aveţi dreptul de a nu face obiectul unei decizii de profilare atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automată.

Pentru a beneficia de oricare dintre drepturile menţionate mai sus, ne puteţi trimite solicitarea la adresa de
e-mail:info@love-fashion.ro

În cazul în care aveţi nelămuriri, întrebări în legătură cu exercitarea drepturilor Dvs. referitoare la prelucrarea datelor Dvs. personale, deasemenea puteţi să ne contactaţi la adresa info@love-fashion.ro, unde noi vă întâmpinăm solicitările cu plăcere.

Dvs. beneficiaţi şi de dreptul de a formula plângere către societatea noastră la adresa info@love-fashion.ro şi/ sau prin scrisoare trimisă la sediul societăţii noastre identificată în preambului Politicii de confidenţialitate, sau către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, în cazul în care consideraţi că este necesar şi / sau consideraţi că orice prelucrare a datelor Dvs. cu caracter personal încalcă în orice mod legislaţie în vigoare.

Politica cookies

Pagina noastră de internet foloseşte cookie-uri pentru a vă asigura o experienţă mai bună de navigare pe site.

Aici puteţi consulta tipurile de cookie colectate de către societatea noastră şi durata lor de viaţă.

Citind mai departe, puteţi să consultaţi politica noastră referitoare la utilizarea cookie-urilor şi să obţineţi informaţii detalitate despre acestea.
Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării pe site, acceptaţi folosirea acestora! OK